قدمت مجموعه کاخ گلستان به دوره صفوی باز می گردد. در ﺯﻣﺎﻥ سلطنت ﺷـﺎﻩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ کنونی کاخ ، ﻋﻤﺎﺭﺕ دیوانی و ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﭼﻨﺎﺭﺳﺘﺎن ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ. این مجموعه در دوره های مختلف تغییرات زیادی یافته و توسعه یافته است. در این بخش نما ، برش و پلان کاخ گلستان در قالب نقشه اتوکد کاخ گلستان ارایه شده است. همچنین تحلیل معماری این بنا شامل تحلیل نما و پلان این بنای تاریخی نیز برای دانلود ارایه شده است.

تاریخچه و تحلیل معماری و دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان

قدمت مجموعه کاخ گلستان به دوره صفوی باز می گردد. در ﺯﻣﺎﻥ سلطنت ﺷـﺎﻩ ﻋﺒـﺎﺱ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ کنونی کاخ ، ﻋﻤﺎﺭﺕ دیوانی و ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﻭ ﭼﻨﺎﺭﺳﺘﺎن ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮﺩ. طی ﺳـﺎﻝ ﻫـﺎی 1163-1193 هجری قمری ﻫـﻢ ﺯﻣـﺎﻥ ﺑـﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ، ﺍﺭگ ﻭ برج و باروهایی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ ﻭ ﻫﻨﮕـﺎﻡ ﺣﻜﻮﻣـﺖ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧــﻞ ﺍﺭگ، ﺑﻨﺎﻫــﺎیی ﭼﻨــﺪ ﺍﺣــﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳــﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣــﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ 1268 هجری قمری ﻗﺴـﻤﺖ ﺷﺮقی ﺑﺎﻍ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻛﺎﺥ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ آن ﺑﻨـﺎ شد. با دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان می توانید برش و نما و پلان کاخ گلستان را در آرشیو خود داشته باشید. با توجه به نقشه اتوکد کاخ گلستان می توان گفت که بنای کاخ گلستان ﺍﺯ نظر طرح، ﺷﺒﻴﻪ یک ﻛﺎﺥ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

*** همچنین برای دانلود نقشه بناهای مهم تاریخی از معماری اسلامی ” اینجا کلیک “ کنید ***

فایل شماره 1 #

دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛ نما ، برش ، پلان کاخ گلستان

نقشه های معماری ارایه شده با عنوان دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان شامل نقشه های کامل کاخ گلستان و دربردارنده نما و برش های متعدد از بنای کاخ و پلان کاخ گلستان و سایت پلان مجموعه است که پرزانته شده و آماده چاپ و ارایه می باشد.

نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری DWG
نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری DWG

دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان

دانلود نما، برش و پلان کاخ گلستان تهران

برای خرید فایل اتوکد کاخ گلستان روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

فایل شماره 2#

تحلیل کاخ گلستان شامل تحلیل سازه ای و تحلیل معماری

فایل تحلیل کاخ گلستان شامل تحلیل نمای کاخ و بررسی تناسبات نمای کاخ و نیز تحلیل پلان کاخ از نظر سازه و معماری و تحلیل سلسه مراتب و سیرکولاسیون و غیره بنا می باشد که در قالب اتوکد و با پرزانته زیبا و شامل تصاویر متعدد از مجموعه کاخ گلستان و نقشه اتوکد کاخ گلستان ارایه شده است که امیدورایم مورد توجه شما قرار گیرد.

نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری DWG
نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری DWG

دانلود تحلیل معماری کاخ گلستان

شامل تحلیل نما و عناصر سازه ای و معماری کاخ و تحلیل پلان کاخ گلستان

برای خرید فایل تحلیل معماری کاخ گلستان روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری

فایل نقشه اتوکد کاخ گلستان ؛نما،برش، پلان کاخ گلستان و تحلیل معماری کاخ گلستان توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است. این فایل قابل ویرایش و چاپ بوده و از اجزا و آبجکت های آن می توانید برای پرزانته طرح های حرفه ای و پروژه های دانشجویی خود استفاده کنید. همچنین موسسه آکادمیکال در زمینه های ذیل آماده ارایه خدمات به شما عزیزان می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با ما تماس بگیرید.