خانه تاریخی پروین اعتصامی به سبک پهلوی اول ساخته شده است که ویژگی های این سبک معماری در نما و طرح پلان خانه پروین اعتصامی دیده می شود. اصل قرینه سازی در پلان رعایت شده و دو راه پله در دو سمت شاهنشین در محور وردی بنا و با تاکید قرار گرفته است. تاکید بر دسترسی های عمودی که از ویژگی های سبک پهلوی است در نمای ساختمان نیز به روشینی دیده می شود. نمای آجری بنا نیز تزیینات زیادی ندارد و اصل سادگی در آن رعایت شده است. برای تحلیل بهتر خانه پروین اعتصامی با دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز و در دست داشتن پلان ، نما و برش خانه پروین بیشتر این خانه تاریخی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهید تا به شناخت بهتری از معماری سبک پهلوی در تبریز دست یابید.

دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز ؛پلان،نما و برش خانه پروین DWG

دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز ؛ پلان ، نما و برش خانه پروین

خانه تاریخی پروین اعتصامی در زمینی به مساحت تقریبی 1300 متر مربع ساخته شده است. ساختمان در بخش شمالی زمین با سطح اشغال حدودا 380 مترمربع قرار گرفته است. خانه در دو طبقه شامل زیرزمین و طبقه همکف بنا شده است که طبقه همکف با چند پله از حیاط بالاتر در نظر گرفته شده است. در زیرزمین حوضخانه ای زیبا قرار دارد که با طاق های کلیل پوشش یافته است. طبقه همکف با اشراف کامل به حیاط ساخته شده است و شامل یک شاه نشین و دو اتاق در هر طرف آن می باشد که از دو دالان ورودی طرفین شاه نشین دسترسی دارند. برای آشنایی بیشتر با طرح پلان خانه پروین اعتصامی تبریز می توانید با دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز و بررسی پلان ، نما و برش خانه پروین به تحلیل این خانه تاریخی بپردازید.

برای دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز ؛ پلان ، نما و برش خانه پروین کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود اتوکد خانه پروین اعتصامی تبریز ؛ پلان ، نما و برش خانه پروین

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل