برای شناخت هر چه بهتر این بنا امکان دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان تهران در این بخش برای شما فراهم شده است. در این بخش با دانلود پلان کاخ گلستان تهران و نما و برش از مجموعه گلستان می توانید برش و نما و پلان کاخ گلستان تهران را در آرشیو خود داشته باشید.

دانلود پلان کاخ گلستان تهران و نما و برش از مجموعه گلستان

دانلود پلان کاخ گلستان تهران و نما و برش از مجموعه گلستان

مجموعه گلستان روایتگر ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ معماری و هنر ایرانی اﺳـﺖ و سندی زنده از وقایع سیاسی و اجتماعی مهم تاریخ ایران است. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﺥ ﻫﺎی ﺑﺎﻍ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، اکنون ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻮﺯﻩ، ﺗﺎﻻﺭ ﺁﻳﻴﻨﻪ، ﺗﺎﻻﺭ ﺑﺮﻟﻴﺎﻥ، ﺗﺎﻻﺭ ﻋﺎﺝ، ﺷﻤﺲﺍﻟﻌﻤـﺎﺭﻩ، ﺗﺎﻻﺭ ﻇﺮﻭﻑ، ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺗﺨﺖ ﻣﺮﻣﺮ، ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ، ﻧﮕﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻋﻜﺲ ﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻻﺭ ﺍﻟﻤﺎﺱ، ﺗﺎﻻﺭ ﺳﻼﻡ، ﻛﺎﺥ ﺍﺑﻴﺾ، ﺧﻠـﻮﺕ ﻛﺮﻳﻤﺨﺎنی ﻭ ﺣﻮﺿـﺨﺎﻧﻪ است که در درون حصاری زیبا جای گرفته اند. فایل حاضر شامل دانلود پلان کاخ گلستان تهران و نما و برش از مجموعه گلستان است. نقشه های معماری ارایه شده با عنوان دانلود نقشه اتوکد کاخ گلستان شامل نقشه های کامل کاخ گلستان و دربردارنده نما و برش های متعدد از بنای کاخ و پلان کاخ گلستان و سایت پلان مجموعه است که پرزانته شده و آماده چاپ و ارایه می باشد.

برای مطالعه بیشتر و دانلود پلان کاخ گلستان تهران و نما و برش از مجموعه گلستان کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود فایل اتوکد پلان کاخ گلستان

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل