بدیهی است بعد از مطالعه الزامات طراحی بیمارستان های عمومی که نقش اساسی در تعیین مواردی نظیر مساحت مورد نیاز زمین و محل ورودی ها و همچنین نوع پیکربندی ساختمان خواهد داشت در گام های بعدی باید برنامه فیزیکی و بخش بندی و استاندارد بیمارستان و فضاها و بخش های اصلی آن نظیر بخش اورژانس، بخش بستری و بخش جراحی مورد مطالعه قرار گیرد تا ضمن آشنایی با تعریف و نحوه عملکرد هر یک از این بخش ها با خدمات ارایه شده در آنها و ارتباط آن بخش با سایر بخش های بیمارستان آشنا شویم. دانلود اصول طراحی بیمارستان و الزامات طراحی بیمارستان های عمومی از سوی کارشناسان موسسه به صورت خلاصه و چکیده و در قالب 49 اسلاید ارایه شده است.

دانلود اصول طراحی بیمارستان و الزامات طراحی بیمارستان های عمومی

دانلود اصول طراحی بیمارستان و الزامات طراحی بیمارستان های عمومی

بیمارستان یک فضای مهم، حساس و با پیچیدگی زیاد به لحاظ روابط فضایی است و از این جهت با کاربری های دیگر نظیر موزه و فرهنگسرا تفاوت های اساسی دارد. بدیهی است برای رسیدن به یک طرح ایده آل آگاهی از استاندارد بیمارستان و وظایف و عملکرد هر یک از بخش ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و حتی نحوه پشتیبانی این فضاها از فضاهای وابسته و در ارتباط نزدیک به لحاظ عملکردی نقشی مهم و اساسی در طراحی اصولی پلان بیمارستان خواهد داشت.

برای دانلود اصول طراحی بیمارستان و الزامات طراحی بیمارستان های عمومی کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود فایل

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل