با توجه به پلان مسجد حکیم اصفهان ، صحن به ابعاد تقریبی ۶۱ متر × ۵۳ متر است که صحن وسیعی را فراهم می آورد. با دانلود نقشه اتوکد مسجد حکیم می توانید دو نمای داخلی مسجد و نیز پلان مسجد را در آرشیو خود داشته باشید. این بنا هرچند که فاقد گنبد و منار است ولی از نظر وسعت و تناسبات بسیار حائز اهمیت است و از این نظر باید مورد تحلیل و بررسی بیشتری قرار گیرد. در ادامه می توانید با دانلود پلان مسجد حکیم اصفهان ؛ اتوکد نما و معماری مسجد حکیم با این بنای تاریخی بیشتر آشنا شوید.

دانلود پلان مسجد حکیم اصفهان ؛ اتوکد نما و معماری مسجد حکیم [DWG]

دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین

مسجد سه درآیگاه با سردر زیبا دارد. سردر شرقی با دو سکو در طرفین ورودی به شکل پنج ضلعی ساخته شده است و با آرایه های زیبای کاشی کاری تزیین شده است. سردر غربی با تزیینات مقرنسکاری دارای تزیینات کمتری است. سردر شمال غربی بنا که درآیگاه مسجد دیلمی است بسیار زیبا و نغز آجرکاری شده است و از همه زیباتر است. با دانلود پلان مسجد حکیم اصفهان ؛ اتوکد نما و معماری مسجد حکیم با این مسجد چهار ایوانی وسیع و خوش تناسب بیشتر آشنا شوید.

برای مطالعه بیشتر و دانلود پلان مسجد حکیم اصفهان ؛ اتوکد نما و معماری مسجد حکیم کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود پلان مسجد حکیم اصفهان ؛ اتوکد نما و معماری مسجد حکیم

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل