طرح معماری خانه تاریخی گنجه ای زاده نشان دهنده تلفیقی از معماری قاجار و معماری پهلوی اول است. مساحت این خانه تاریخی حدود سه هزار متر مربع است. ساختمان و زیربنا در مجموع دارای سه طبقه است و در طرح پلان خانه گنجه ای زاده تبریز مفهوم اندرونی و بیرونی از میان رفته و دسترسی اتاق ها از کریدور اصلی صورت می گیرد که این از ویژگی های بارز پلان های دوره پهلوی است. با دانلود اتوکد خانه گنجه ای شامل نقشه نما و پلان خانه گنجه ای تبریز می توانید با این بنای تاریخی بیشتر آشنا شده و آن را بهتر مورد تحلیل قرار دهید.

دانلود اتوکد خانه گنجه ای ؛ نقشه نما و پلان خانه گنجه ای تبریز DWG

دانلود اتوکد خانه گنجه ای ؛ نقشه نما و پلان خانه گنجه ای تبریز

با توجه به نقشه خانه گنجه ای زاده می توان فهمید که اتاق طنبی ( اتاق مهمان ) قلب طرح پلان خانه گنجه ای تبریز است. دسترسی فضای طنبی با دو راهرو در دوطرف فضا تامین شده است و در دو طرف طنبی دو گوشواره در نظر گرفته شده است. در طبقه زیرین و زیر اتاق طنبی، حوضخانه ای زیبا تعبیه شده است و در طبقه بالا هم اتاق هایی قرار دارد. این بخش از خانه سه طبقه می باشد که بخش شرقی این خانه تاریخی را شکل می دهد و در دوره قاجار بنا شده است. بخش غربی ساختمان از الحاقات دوره پهلوی است که در سه طبقه، شامل زیرزمین و طبقه همکف و طبقه اول بنا شده است. با دانلود اتوکد خانه گنجه ای می توانید این خانه تاریخی تبریز را بهتر تحلیل کنید.

برای دانلود اتوکد خانه گنجه ای ؛ نقشه نما و پلان خانه گنجه ای تبریز کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود اتوکد خانه گنجه ای ؛ نقشه نما و پلان خانه گنجه ای تبریز

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل