باغ فین کاشان ، باغی است که ناصرالدین‌شاه، صدراعظم خود امیرکبیر را در آن به قتل رساند که به سبب این اتفاق تاریخی این باغ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نظر معماری نیز در مقایسه با دیگر باغ های ایرانی، این باغ از نظر نظام آبیاری تفاوت هایی با سایر باغ ها دارد. طرح کلی حاکم بر باغ طرح عمومی چهار باغ است. برای شناخت ویژگی های معماری و تحلیل بهتر ابعاد و تناسبات معماری این باغ در کاشان در این بخش با دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین و بررسی آن به درک بهتری از این مجموعه تاریخی معماری ایران دست یابید.

دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین [DWG]

دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین

در گوشه جنوبی مجموعه باغ فین دو گرمابه بنا شده است که به حمام فین کوچک و بزرگ معروفند. این گرمابه به دلیل وقوع حادثه قتل امیرکبیر بسیار مورد توجه است. حمام کوچک در دوره صفوی و همراه با بنای اولیه باغ فین ساخته شده‌است. حمام بزرگ در عصر قاجاری و به دستور فتحعلی شاه بنا شد. حمام بزرگ ویژه امرا و حمام کوچک جهت استفاده خدمه در نظر گرفته شده بود. در ادامه می توانید با دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین این مجموعه تاریخی را بهتر بشناسید.

برای مطالعه بیشتر و دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود پلان حمام فین کاشان و برش گرمابه و نقشه اتوکد باغ فین [DWG]

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل