برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی و جدول سرانه فضاهای فرهنگسرا و مرکز فرهنگی

دانلود برنامه فیزیکی فرهنگسرا ، سرانه فرهنگسرا و استاندارد مجتمع فرهنگی

از جمله اطلاعات مورد نیاز در طراحی دانستن برنامه فیزیکی طرح است. برنامه فیزیکی شامل اطلاعاتی درباره تعداد فضاهای مورد نیاز با کارکرد های متفاوت در طرح است. از جمله اطلاعات مهمی که در جدول برنامه فیزیکی قید می‌شود مقدار سرانه فضاهای مختلف است. سرانه فضا به این معنی است که به ازای هر نفر استفاده کننده از یک فضا با کارکرد مشخص، چه مقدار فضا باید تخصیص یابد. برنامه فیزیکی سطح مورد نیاز برای طرح را مشخص خواهند کرد. نکته دیگر که قبل از طراحی باید مد نظر قرار داد استانداردهای و حداقل های مورد نیاز برای هر ریزفضا و اصول کلی طراحی هر فضا است. ابعاد راهرو ها و قفسه ها و کمدها و تجهیزات مورد استفاده در فضاهای مختلف طرح در این بخش باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی و جدول سرانه فضاهای فرهنگسرا و مرکز فرهنگی

یکی از موضوعاتی که در درس طرح 3 معماری بسیار مورد توجه است طراحی مرکز فرهنکی یا فرهنگسرا است.

مجتمع فرهنگی شامل بخش های مختلفی است. در این بخش اطلاعات مربوط به طراحی مجتمع فرهنگی برای درس طراحی معماری 3 و در قالب فایل word و در 10 صفحه در اختیار شما قرار گرفته است. فایل دانلود برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی شامل مطالب مختلفی از قبیل جدول سرانه فضاهای فرهنگسرا و مرکز فرهنگی و نیز اطلاعاتی راجع به اصول طراحی فرهنگسرا و استاندارد فضاهای مختلف فرهنگسرا همچون گالری ها و کتابخانه و سالن ها و غیره است.

 

برای دانلود کلیک کنید