طرح کلی بنا با توجه با پلان مسجد جامع بروجرد ، طرح یک ایوانی است. بنابر شواهد و مستندات باستان شناسی در دوره های مختلف صفوی ، زندیه و قاجار بخش هایی به مسجد جمعه بروجرد افزوده شده و بازسازی هایی انجام شده است. شما نیز با دانلود دانلود مطالعات مسجد جامع بروجرد ؛ تحلیل مسجد جامع بروجرد می توانید با این بنای منحصر به فرد تاریخی بیشتر آشنا شوید.

دانلود مطالعات مسجد جامع بروجرد ؛ تحلیل مسجد جامع بروجرد [DOC]

دانلود مطالعات مسجد جامع بروجرد ؛ تحلیل مسجد جامع بروجرد

در این بخش علاوه بر پلان مسجد جامع بروجرد ، مطالعات سازه و معماری جامع بروجرد نیز در اختیار شما قرار گرفته است که مطمناً در نگارش مقالات و تحقیق های شما قابل استفاده خواهد بود. این مطالعات در 17 صفحه گردآوری شده و قابل چاپ و ویرایش است. عناوین کلی این پروژه در ادامه آمده است:

بخش اول :ایستایی و شالوده مسجد جامع بروجرد

عناصر سازه ای بنا و مطالعه ایستایی جامع بروجرد

محل چوب های مصرف شده در طاقبندی گنبد خانه

بررسی و مطالعه شالوده سنگی بنا

بخش دوم: ویژگی های معماری مسجد جامع بروجرد

فضای گنبدخانه و ابعاد و ساختار کلی گنبد

شناخت گنبد خانه تعمیرات اساسی آن

برای مطالعه بیشتر و دانلود مطالعات مسجد جامع بروجرد ؛ تحلیل مسجد جامع بروجرد کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود مطالعات مسجد جامع بروجرد ؛ تحلیل مسجد جامع بروجرد

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل