طرح کلی بنا با توجه با پلان مسجد جامع بروجرد ، طرح یک ایوانی است. بنابر شواهد و مستندات باستان شناسی در دوره های مختلف صفوی ، زندیه و قاجار بخش هایی به مسجد جمعه بروجرد افزوده شده و بازسازی هایی انجام شده است. شما نیز با دانلود اتوکد جامع بروجرد و نقشه اتوکد مسجد جمعه بروجرد می توانید با این بنای منحصر به فرد تاریخی بیشتر آشنا شوید.

دانلود اتوکد جامع بروجرد ؛ نقشه اتوکد مسجد جمعه بروجرد [DWG]

دانلود اتوکد جامع بروجرد ؛ نقشه اتوکد مسجد جمعه بروجرد

مساحت تقریبی مسجد حدود 3000 متر مربع است که حدود 644 متر مربع آن را صحن حیاط تشکیل می دهد و مابقی شامل شبستان ها و ایوان ها و گنبدخانه مسجد است. با نگاهی به پلان مسجد جامع بروجرد مشخص می شود که مسجد دارای سه شبستان ، یک گنبدخانه ، یک دیوان، یک حوضخانه، دو رواق و فعلا دو در ورودی است. علاوه بر اینها جایگاه تطهیر و میضات مسجد(غریب خانه) بیرون از مسجد و در طرف شمال غربی قرار دارد. در جبهه جنوبی صحن، گنبدخانه و ایوان اصلی مسجد قرار دارد که قدیمی‌ترین بخش جامع بروجرد است شبستانی با ارتفاع کمتر در جبهه شمالی بنا قرار گرفته است. در طرفین ایوان جنوبی دو گلدسته وجود دارد که از الحاقات دوره های بعدی بنا است.

برای مطالعه بیشتر و دانلود اتوکد جامع بروجرد ؛ نقشه اتوکد مسجد جمعه بروجرد کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود اتوکد جامع بروجرد ؛ نقشه اتوکد مسجد جمعه بروجرد

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل