مطالعه معماری مساجد به عنوان کاربری هایی که بسیار مورد توجه معماران سنتی بوده اند برای شناخت هرچه بیشتر معماری اسلامی حائز اهمیت است. با اینکه ساختار کلی مساجد در دوره های مختلف از ثبات نسبی برخوردار است ولی باز هر مسجد در دل خود نوآوری هایی دارد که قابل مطالعه و بررسی است. در این بخش شما با دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی شما می توانید به راحتی و بدون نیاز به برداشت بنا، نما و برش و ساختار پلان مسجد حاج رجبعلی را تحلیل کنید و جزییات معماری این بنا را بهتر دریابید.

دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی

دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی

مسجد حاج رجبعلی در یکی از مناطق قدیمی تهران به نام درخونگاه در محله سنگلچ قرار گرفته است. از کتیبه های کاشیکاری مسجد چنین استفاده می شود که مسجد درسال 1261 و 1262 قمری ساخته شده است. که البته این تاریخ نشان دهنده سال اتمام کار ساختمانی مسجد را نشان می دهد. این مسجد که در دوره قاجار ساخته شده است نشان دهنده تداوم طرح کلی مساجد صفوی است. با دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی و بررسی طرح پلان مشخص می شود که بنا دارای سه ورودی است. درآیگاه فرعی به صحن و درایگاه اصلی به شبستان مسجد جدید راه دارد. همچنین ورودی دیگری در ضلع غربی ورودی فرعی دیگری است که بعدا ایجاد شده که به داخل حیاط باز می شود و هم اکنون نیز مورد استفاده مردم است.

برای مطالعه بیشتر و دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود اتوکد مسجد حاج رجبعلی تهران ؛ نقشه کامل مسجد حاج رجبعلی

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل