ضوابط طراحی واحد مسکونی ؛ دانلود ضوابط واحد مسکونی و ابعاد آشپزخانه [PPT] در 43 اسلاید به بررسی اصول طراحی و مهمترین ضوابط طراحی واحد مسکونی و طراحی آپارتمان می پردازد. رعایت نکات طراحی ذکر شده در این پاورپوینت در تامین آسایش ساکنین واحد مسکونی بسیار مفید خواهد بود.

ضوابط طراحی واحد مسکونی

پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع مسکونی در 43 اسلاید

این پاورپوینت شامل ابعاد و استاندارد های مجتمع مسکونی و دیاگرام واحد مسکونی و استاندارد فضاهای ختلف واحد مسکونی و اصول طراحی مسکن برگرفته از کتاب معتبر ” راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی ” است. با دانلود این پاورپوینت درباره موراد زیر اطلاعات مفیدی کسب خواهید نمود:

  • دیاگرام واحد مسکونی

  • ابعاد و استاندارد فضای نشمین

  • مبلمان فضای نشیمن

  • استاندارد اتاق خواب

  • انواع چیدمان اتاق خواب

  • ابعاد آشپزخانه

  • اصول طراحی آشپزخانه

  • استاندارد سرویس ها

  • چیدمان استاندارد سرویس ها

  • حداقل مساحت فضاهای مسکونی

برای خرید و دانلود ضوابط طراحی واحد مسکونی [PPT] روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

برای توضیح بیشتر و دانلود فایل ( اینجا ) کلیک کنید.

 

ضوابط طراحی واحد مسکونی ؛ دانلود ضوابط واحد مسکونی و ابعاد آشپزخانه [PPT]

ضوابط طراحی واحد مسکونی ؛ دانلود ضوابط واحد مسکونی و ابعاد آشپزخانه

آشنایی با مفهوم سکونت قبل از طراحی مجتمع مسکونی

وقتی کلمه خانه به گوش می رسد آنچه در ذهن جای می گیرد بدیهی و بی نیاز از تفسیر می نماید. هرچند از نظرگاه های متعدد تعاریف گوناگونی درباره خانه یعنی خصوصی ترین فضای زیست انسان عرضه شده است هنوز این پدیده جای بحث بسیار دارد تعاریف و تفاسیر مفهوم خانه در ظاهر در همه دنیا کم و بیش به یک صورت است اما واقعیت آن است که اولاَ نگاه جوامع و فرهنگ های مختلف به پدیده ای به نام خانه متفاوت است و ثانیا مفهوم خانه نیز در طی تاریخ بسیار متحول شده است. ضوابط طراحی واحد مسکونی نیز در طول زمان دستخوش تغییر شده است.

واحد مسکونی و آپارتمان نشینی

در شیوه زندگی معاصر نقش معمار و اهمیت معماری تقلیل یافته است و هم طراز با نقش و اهمیت اقتصاد و سیاست نیست. از طرف دیگرواقعیت جامعه امروزی ما و مواجهه اقشار گسترده ای از جامعه با مسئله کمبود مسکن و گرانی باعث شده که صاحبخانه شدن نعمتی به حساب آید تا آنجا که هرگونه مسکنی بهتر از بی مسکنی است و آنچه در حد گسترده از طریق تعاونی ها و انبوه سازان عرضه می شود آپارتمان هایی هستند که گذشته از ارزش پولی و بی ارزشی معماری آنها امکان پاسخگویی به نیازهای ی فراتر از نیازهای بیولوژیک را ندارند. برای بالا بردن کیفیت خانه رعایت ضوابط طراحی واحد مسکونی امری ضرروری به نظر می رسد.

برای خرید و دانلود ضوابط طراحی واحد مسکونی روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید…