دانلود جزوه معماری اسلامی متدین برای آزمون تشریحی مطالعات معماری ایران و کنکور کارشناسی ارشد رشته معماری شامل مجموعه نکات مهم معماری اسلامی ایران به صورت خلاصه و جمعبندی شده. توضیح عناصر معماری اسلامی ایران و تاریخ معماری ایران در دوره اسلامی با توجه به عملکردها و بناهای مهم برجای مانده از این دوران.

دانلود جزوه معماری اسلامی (جزوه جدید) جزوات دانشگاه تهران

جزوه معماری اسلامی کلاس درس استاد متدین

برای آزمون تشریحی مطالعات معماری ایران ( منابع )

دکتر حشمت الله متدین از اساتید برجسته معماری اسلامی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. جزوه حاضر شامل نکات مهم و کلیدی درس آشنایی با معماری اسلامی ایران است. این جزوه در 92 صفحه و نسبت به جزوات موجود جزوه جدیدتری می‌باشد.

برای دانلود کلیک کنید

 

 

همچنین می‌توانید از آکادمیکال جزوات زیر را در این زمینه دانلود کنید: