دانلود جزوه تنظیم شرایط قیابکلو ؛ دانلود جزوه آکوستیک زهرا قیابکلو

دانلود جزوه تنظیم شرایط محیطی دانشگاه تهران ؛ تنظیم شرایط محیطی قیابکلو

دانلود جزوه تنظیم شرایط قیابکلو ؛ دانلود جزوه آکوستیک زهرا قیابکلو

برای دانلود کلیک کنید

در این بخش سه جزوه برای دانلود قرار داده شده است که هرسه جزوه کاربردی و بسیار مفید است و توصیه می‌شود دوستانی که برای کنکور کارشناسی ارشد خود را آماده میکنند، از این جزوات نیز بهره گیرند. درس تنظیم شرایط محیطی دارای چند بخش کلی است. بخش اول آشنایی با راهکارهای بهینه در استفاده از نور طبیعی و نور مصنوعی در امر طراحی است. بخش دوم مربوط به راهکارهای طراحی اقلیمی شامل استفاده از باد و شیب زمین و غیره است و بخش سوم مبحث آکوستیک در ساختمان را شامل می‌شود. جزوات ارایه شده در این بخش شامل جزوه نور و صوت یا تنظیم شرایط محیطی دانشگاه تهران ( مدرس زهرا قیابکلو )، جزوه آکوستیک و عایق های صوتی و اقلیم و تنظیم شرایط محیطی دکتر بهزادی است.