نقشه های برداشت شده خانه بهنام تبریز که در این بخش در قالب یک فایل اتوکد در اختیار شما قرار گرفته است شامل پلان خانه بهنام در طبقات اول و دوم و پلان محوطه خانه بهنام و نیز نماها و برش های متعدد از این بنای تاریخی است. با دانلود پلان خانه بهنام و نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز شما می توانید این بنای تاریخی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و به شناخت بهتری از معماری خانه های مسکونی دوره قاجار در تبریز دست یابید.

دانلود پلان خانه بهنام ؛ نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانلود پلان خانه بهنام ؛ نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز

با توجه به نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز و به ویژه پلان خانه بهنام مشخص می شود که الگوی بکار رفته در معماری این بنا، الگویی اصیل است که در آن عناصر اصلی خانه ایرانی نظیر زمستان‌نشین، تابستان‌نشین، حیاط اندرونی و حیاط بیرونی به خوبی استفاده شده است. شیوه معماری بنا در اصل به بناهای همدوره خود در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه شباهت بسیار زیادی دارد که البته این الگو در دوره پهلوی دچار تغییرات زیادی شده است. در ادامه با دانلود پلان خانه بهنام این خانه تاریخی را دقیق تر مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دهید.

برای دانلود پلان خانه بهنام ؛ نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز کلیک کنید

 

برای خرید و دانلود پلان خانه بهنام ؛ نقشه اتوکد دانشگاه هنر اسلامی تبریز

روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل