برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی ؛ سرانه و دیاگرام مجموعه تفریحی شامل یک فایل Word در 45 صفحه شامل توضیحات کامل درباره ریز فضاهای مجموعه توریستی تفریحی و دیاگرام و سرانه فضاهای تفریحی است. این فایل ها شامل بررسی دیاگرام مجموعه تفریحی و توریستی و نیز تحلیل و استانداردهای طراحی در مجتمع توریستی فرهنگی است. همچنین اطلاعات کلی درباره شناخت و استانداردهای طراحی و اصول طراحی مجموعه توریستی تفریحی و فضاهای مجموعه اقامتی توریستی از موارد مطرح شده در این فایل است. برای تدوین رساله و پایان نامه خود با عنوان رساله مجتمع توریستی یا مجموعه تفریحی توریستی می توانید از این فایل استفاده نمایید.

دانلود برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی ؛ سرانه و دیاگرام مجموعه تفریحی

برنامه فیزیکی مجموعه توریستی تفریحی ؛ سرانه و دیاگرام مجموعه تفریحی

 

طراحی مجموعه توریستی ؛ استاندارد و سرانه مجتمع تفریحی توریستی

مجموعه های توریستی تفریحی با هدف کلی جذب گردشگر در حوزه منطقه ای و ملی و بین المللی طراحی می شوند و اصول طراحی خاص خود را دارند. در کنار کاربری تفریحی و اقامتی این مجموعه ها ، می توان هدف معرفی فرهنگ و بوم منطقه را نیز در طراحی مجموعه توریستی گردشگری مد نظر قرار داد. آنچه در طراحی چنین فضاهایی حائز اهمیت می نماید ، توجه به قابلیت های طبیعی و فرهنگی هر منطقه است که بالطبع باید در روند طراحی لحاظ شود. در کنار این مسایل باید ضوابط طراحی و استانداردها و سرانه های لازم برای طراحی مجموعه های توریستی اقامتی نیز در روند طراحی رعایت گردد. به همین منظور در فایل حاضر روابط فضایی مجموعه گردشگری و اصول طراحی فضاه های مجتمع گردشگری توضیح داده شده است.

برنامه فیزیکی مجتمع تفریحی دیاگرام استاندارد و سرانه مجتمع توریستی

فایل Word ارایه شده در این بخش شامل اصول طراحی و استاندارد و سرانه و دیاگرام مجموعه تفریحی گردشگری است که برای نگارش پایان نامه با موضوع مجتمع توریستی تفریحی مفید خواهد بود. در این فایل به تفصیل در مورد بخشهای اصلی تشکیل دهنده مجتمع گردشگری بحث خواهد شد . فضاهای مورد نیاز و عملکردی مجموعه تفریحی در این فایل گنجانیده شده است و استانداردهای مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری و بیان شده است. همچنین دیاگرام روابط فضایی برای بخش های مختلف مجموعه گردشگری ترسیم شده است. در ضمن در مورد هر فضا اگر توضیحاتی از نظر اصول طراحی و ضوابط و استانداردهای طراحی لازم بوده ، در حد اختصار و مکفی آورده شده است.

برای توضیح بیشتر و دانلود ( اینجا ) کلیک کنید.

 

همچنین برای مشاهده مطالب مشابه درباره طراحی مجتمع توریستی تفریحی می‌توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید: