مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم [PDF] جزوه حاضر در 6 فصل و در 40 صفحه به بررسی مفاهیم و نکات مهم درس هندسه سه دوره اول متوسطه می پردازد. با دانلود مجموعه نکات هندسه به عنوان یک منبع عالی و کامل، برای دانش آموزان علاقمند به ورود به مدارس خاص راه را برای آمادگی دانش آموزان خود جهت شرکت در آزمون تیزهوشان و آزمون نمونه دولتی هموارتر کنید.

هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ دوره سه ساله اول متوسطه

علم هندسه و لزوم یادگیری هندسه

هندسه شاخه ای از ریاضیات است با شکل، اندازه، موقعیت نسبی اشکال و ویژگی‌های فضا آن ها سروکار دارد. هندسه بطور مستقلی در پاره‌ای از تمدنهای اولیه به شکل بدنه‌ای از دانش عملی در مورد طول، مساحت و حجم، ظهور کرد و پایه‌ریزی آن به عنوان یک دانش رسمی ریاضی در زمان تالس در غرب آغاز شد.

تاریخچه هندسه

مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانه نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می‌گرفت. این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین می‌برد و لازم می‌شد دوباره هر کس زمین خود را اندازه‌گیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامت‌گذاری زمین‌ها با کمک پایه‌ها و طناب‌ها اختراع کردند. آنها پایه‌‌ای را در نقطه‌ای مناسب در زمین فرو می‌کردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب می‌شد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص می‌ساخت به یکدیگر متصل می‌‌شدند.با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان سازی‌ می‌گشت.

نکات هندسه موجود در زندگی روزمره ما

ما در زندگی روزانه ی خود بارها بدون اینکه متوجه باشیم، از علم هندسه استفاده می کنیم ، به طور مثال برای یافتن مسیرهای کوتاه تر برای رفت و آمد ، یا اندازه گیری حجم مایعات و غیره. خانه ها از اشکال هندسی تشکیل شده است، خلبانان هنگام طراحی مسیرهای خود از هندسه استفاده می کنند و نقشه برداران به هندسه نیاز دارند تا نقشه ها و مناطق زمین را اندازه گیری کنند. جهان پر از اشکال هندسی است، اهرام مصر نام خود را از هندسه گرفته اند و …

نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم [PDF]

  • نکات مهم مربوط به مبحث زاویه

انواع زاویه و خواص آنها ، خواص نیمساز ها

  • نکات مهم خطوط موازی و عمود

قضیه خط موازی و مورب،خواص عمود منصف،خطوط عمود

  • هندسه و خواص مثلث

معرفی کامل انواع مثلث ها و خواص آنها،میانه و ارتفاع در مثلث و خواص آنها،خواص مثلث قائم الزاویه،هم نهشتی در مثلث

  • مبحث چهارضلعی های ویژه

تعریف چند ضلعی و معرفی انواع چند ضلعی،مرکز و محور تقارن و خواص آنها، فرمول های انواع زوایای چند ضلعی ها،معرفی انواع چند ضلعی ها و خواص آنها

  • دایره و نکات مربوط به مماس و چند ضلعی های محیطی و محاطی

معرفی دایره، حالت های مختلف خط و دایره نسبت به هم،معرفی مماس به دایره و خواص آن،انواع حالت های دو دایره نسبت به هم، انواع زاویه های تشکیل شده در دایره و خواص آنها،چند ضلعی های محاطی و محیطی در دایره

  • حجم و مساحت اشکال و احجام

فرمول محاسبه مساحت انواع شکل های دو بعدی، فرمول محاسبه حجم انواع اشکال سه بعدی

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی [PDF]

در 40 صفحه شامل نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم

جزوه حاضر در 6 فصل و در 40 صفحه به بررسی مفاهیم و نکات مهم درس هندسه سه دوره اول متوسطه می پردازد. به سبب گستردگی مطالب درس هندسه دوره اول متوسطه در این خلاصه به بررسی نکات مهم این درس پرداخته شده است. خلاصه نکات ارایه شده در مجموعه نکات هندسه یک منبع عالی و کامل ، برای دانش آموزان علاقمند به ورود به مدارس خاص و آمادگی برای شرکت در آزمون تیزهوشان و آزمون نمونه دولتی است. جزوه حاضر توسط معلمان با سابقه تهیه شده و دربر دارنده مجموعه نکات بسیار مهم هندسه هفتم و درس هندسه هشتم و نیز نکات مهم هندسه نهم است.

مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ نکات هندسه هفتم ، هشتم ، نهم

مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم [PDF]
مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم [PDF]

دانلود مجموعه نکات هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی

40 صفحه PDF شامل نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم و هندسه نهم متوسطه

برای خرید این فایل روی دکمه پرداخت و دانلود کلیک کنید.

راهنمای پرداخت و دانلود فایل

مطالعات خانه موسیقی ؛ ریز فضا خانه موسیقی و نمونه موردی خانه موسیقی

فایل جزوه هندسه تیزهوشان و نمونه دولتی ؛ نکات هندسه هفتم ، هندسه هشتم ، هندسه نهم [PDF] توسط موسسه آکادمیکال ویرایش و جمع آوری شده است.