دانلود پاورپوینت تحلیل پلان بیمارستان حضرت رسول تهران با عکس و دیاگرام

دانلود پاورپوینت تحلیل پلان بیمارستان حضرت رسول تهران با عکس و دیاگرام

دانلود پاورپوینت تحلیل پلان بیمارستان حضرت رسول تهران با عکس و دیاگرام

از جمله اطلاعات مورد نیاز در طراحی دانستن ریزفضاها و عملکرد هریک از فضاهای طرح است. تحلیل پلان نمونه های موردی می تواند تا حدودی ما در رسیدن به این شناخت یاری کند. یکی از موضوعاتی که در درس طرح 4 معماری بسیار مورد توجه است طراحی مرکز بهداشتی درمانی و بیمارستان است. بیمارستان ها دارای فضاهای بسیاری اند که از نظر کارکرد و سلسله مراتب عملکردی واجد شرایط خاصی هستند. از این رو طراحی بیمارستان همواره با پیچیدگی هایی همراه است. بنابراین باید ویژگی هریک از فضاهای بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفته و روابط فضایی مناسب با عملکرد هر فضا در طرح بیمارستان مد نظر قرار گیرد. در این بخش پاورپوینت تحلیل پلان بیمارستان حضرت رسول تهران با عکس و دیاگرام برای دانلود قرار داده شده است.

برای دانلود ( اینجا ) کلیک کنید.

همچنین برای مشاهده مطالب مشابه درباره طراحی بیمارستان می‌توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید: